Instruktørinfo

 

Kørselsgodtgørelse

 

De første 10 kørte km regnes for “interessekørsel” og udløser ikke kørselsgodtgørelse. Herefter gives 2,00 kr. pr. kørt km. i egen bil. Dette gælder kørsel til træning, weekendtræninger, kurser og opvisninger.

Kørselsgodtgørelsen afregnes en gang årligt i forbindelse med lokalopvisningen. Der udleveres et skema pr. hold pr. instruktør, som kan hentes her. Skemaet sendes til kasseren.

Eksempel: Afstand til træning er 18 km. Dvs. 2 x 18 km = 36 km - 10 km = 26 km pr. træning.

Tilskud til busbillet aftales med den enkelte instruktør og bestyrelsen.