Jan
22
7:00 PM19:00

Generalforsamling

  • Vissenbjerg Idræts- og Kulturcenter (map)
  • Google Calendar ICS

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag den 22.januar 2019 klokken 19:00

i Vissenbjerg Idræts, - og Kulturcenter

Mødelokale 2

1.  Valg af ordstyrer 

2.  Formandens beretning

3.  Kassereren fremlægger:

a.    Regnskab for det forløbne år

b.   Godkendt budget for det kommende år

4.  Indkomne forslag

5.  Valg
a. Afdelingsbestyrelse, på valg er:
Lene Jacobsen
Sara-Line Pedersen 
Kristine Venø                   

b. Suppleant, på valg er
Anne-Mette Bøgelund
Line Vibe 

c. 2 revisorer, på valg er:
Svend Erik Rasmussen
 Flemming Bøgelund    

d.   7 delegerede til VGIF`s repræsentantskabsmøde

6.  Eventuelt                                                       

View Event →